FAQ

Wat zijn ‘Chinese kruiden’?

‘Chinese kruiden’ is eigenlijk een ietwat misleidende omschrijving voor een heterogene verzameling van planten(delen) die één of meer specifieke bereidingen hebben ondergaan. Het zijn dus niet noodzakelijk planten die exclusief in China voorkomen. Wel specifiek is de eigenzinnige keuze van de gebruikte plantendelen (wortel, blad , zaad, vrucht, stengel, enz.) en de wijze van bereiding. Bovendien worden deze ingrediënten vrijwel uitsluitend gecombineerd in formules.

Wat zijn Chinese kruidenformules?

Historisch ontwikkelde en beproefde combinaties die een functioneel patroon vertonen dat fysiologische, lichaamseigen functies ondersteunt binnen het homeostatisch bereik. Karakteristiek voor de klassieke Chinese kruidenformules is de selectie van kruiden die, in synergetisch verband, elkaar kunnen versterken of controleren, wat een milde werking garandeert. Ook de geraffineerde combinatie van de basissmaken (bitter, scherp, zoet, zout en zuur) genereert een subtiel evenwicht tussen opbouwende en zuiverende activiteit.

In wat verschillen Chinese kruiden van westerse kruiden?

Hoewel beide hetzelfde doel beogen is de benadering fundamenteel verschillend. Westerse kruiden worden of individueel of in kleine combinaties gebruikt als infusie, ‘Chinese kruiden’ doorgaans in grotere combinaties als decoctie (= samen koken). Sterk vereenvoudigend kan je stellen dat de westerse kruidenkunde meer nadruk legt op het analytische en de Chinese kruidenkunde meer op het synthetische. De eerste gaat uit van de inhoudsstoffen van de plant en zoekt vervolgens op welk domein deze toepasbaar zijn. De Chinese kruidenkunde gaat uit van de observatie van het domein en zoekt vervolgens de plantenbestanddelen die daarop toepasbaar zijn.

Hoe komt een TCM droog-extract granulaat tot stand?

De oorspronkelijke bereiding, vrijwel altijd een decoct in water, wordt uitgedampt en dus gereduceerd tot een geconcentreerde, visceuze massa. Deze wordt in een ‘Flow coater’-tunnel gedisperseerd. Terzelfdertijd worden micropartikels poeder van dezelfde plant door die tunnel gejaagd. Het concentraat hecht zich aan het poederdeeltje en de onstane granule wordt vervolgens volledig gedehydrateerd. Het vraagt tussen de 50 en 60 kg ruw kruid startmateriaal om 10 kg droogextract te produceren. In elke fase is er in-process controle ten einde te verifiëren of het totale chemische profiel van de oorspronkelijke oplossing bewaard blijft tot in het eindproduct.

Met andere woorden: het granulaat moet 100% fyto-equivalent zijn (dit betekent dat het chemisch profiel identiek moet zijn aan het profiel van de bereide waterige oplossing) en ook maximaal bio-equivalent (dit wil zeggen dat de bio-beschikbaarheid zowel kwalitatief als kwantitatief vergelijkbaar moet zijn met de waterige oplossing).

Wat is het verschil met andere extracten (hydro-alcoholische, alcoholische en superkritische extracten) en andere bereidingswijzen (poeders, tincturen, hydrofiele concentraten, enz.)?

Het traditionele decoct is, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, altijd de referentie om te kunnen verwijzen naar de specifieke eigenschappen, werkingsmechanismen en eventuele risico-beoordeling zoals beschreven in de traditionele literatuur.

Het gestandaardiseerde gebruik van onbewerkte gemalen kruiden (poeder), hydro-alcoholische, alcoholische en superkritische extracten, tincturen, enz. heeft weinig of niets te maken met het specifieke homeostatische domein zoals dit in de traditionele literatuur is beschreven:

  • Chemisch profiel is substantieel verschillend van de traditionele referentie (totum, totaal-spectrum).
  • De bio-beschikbaarheid is kwalitief en kwantitatief verschillend.
  • Het veiligheidsprofiel is niet vergelijkbaar en niet traditioneel beproefd. De traditionele literatuur geeft zeer specifieke aanwijzingen wanneer het nuttig of noodzakelijk is een andere bereidingsmethode aan te wenden. Dit om kwaliteits- en/of veiligheidsredenen. Het lineair standaardiseren van een traditionele bereiding tot een cocktail van mono-componenten brengt geen enkele meerwaarde en vervalst het traditionele veiligheidsprofiel.

Welke dosis is aanbevolen?

Voor zowel de extract granulaten, capsules of tabletten; gelieve jullie therapeut te raadplegen.